top of page

כללי


בדרך כלל הטיולים כוללים יומיים של הליכה, ולינה בשטח (שישי ושבת). לטיולים מרוחקים מגיעים בחמישי בלילה ללינת שטח, ובאזורים קרובים יותר איסוף שישי בבוקר.

הסעה : איסוף המטיילים באוטובוס על ציר מרכזי קבוע. פרוט התחנות מפורסם בכל טיול על פי לוח האיסופים הרלוונטי לטיול. במהלך הטיול ציוד הלינה נשאר על האוטובוס ואנו פוגשים אותו במקום הלינה.

כלכלה: ארוחות ומים במהלך ימי ההליכה הינם באחריות המטייל. החוג מספק, מרק ירקות ביום שישי בערב ושתיה חמה בבוקר שבת, לפני היציאה לטיול. המטיילים מתפעלים את ההכנה והפריקה של הארוחות. 

לינה: הלינה בשטח פתוח או בחניון בסיסי לפי האפשרויות ותוכנית הטיול. לינה באוהל או בלי, כל אחד לפי רצונו. 

הרשמה: ההרשמה תפתח שבועיים לפני הטיול ועד יום ג' בשבוע של הטיול בשעה 14:00.  בהרשמה מאוחרת ההשתתפות על בסיס מקום פנוי באוטובוס.

תשלום: התשלום הינו עבור הדרכה, הסעה, מרק ושתיה חמה בבוקר ומושתת על כך כי המטיילים מתפעלים את כל הלוגיסטיקה הנדרשת לטיול.

גבייה תעשה ע"י חברת איילה נסיעות  בטלפון מספר 03-9436030

דמי חבר: תשלום שנתי עבור הוצאות בלת"מ וארוע סוף השנה, בסך 50 שקל לשנה.

כיצד מתנהל הטיול 

מתוך רצון לאפשר התאמה של המסלולים לטווח של מטיילות ומטיילים, אנו מטיילים בשתי קבוצות: קבוצת האתגר וקבוצת התוכן. לכל קבוצה מדריך משלה, מסלולי שתי הקבוצות דומים, אך בקבוצת האתגר המסלול מאומץ ומאתגר יותר.

בעת ההרשמה לטיול יש לציין את התחנה בה תעלו. ההגעה לתחילת המסלול בהסעה. עם ההגעה לתחילת המסלול אנו מתחלקים לשתי קבוצות, כל אחד בהתאם ליכולותיו, נטיותיו  ובהתייעצות עם המדריכים וצוות האירגון ומתחילים לצעוד, כאשר אנו לוקחים איתנו את כל הדרוש ליום הליכה ארוך. הפסקות להסברים והפסקות נישנושים בהתאם למסלול בהחלטת המדריך.

בסוף יום ההליכה, אנו פוגשים את האוטובוס אשר מקפיץ אותנו לנקודת הלינה. עם ההגעה לאתר הלינה אנחנו מתארגנים להדלקת מדורה ומכינים יחד מרק ירקות לארוחת הערב המשותפת. תוספות ונישנושים, יין ובירה בהתאם לנדיבות רוחם ויוזמה אישית של המטיילים. 


ביום השני של הטיול, השכמה מוקדמת באחריות אישית. תוך קיפול האוהלים אנחנו נהנים משתיה חמה ועוגיה לפני היציאה לדרך. כדאי לשים לב כי לא בכל מקומות הלינה יש מים זורמים ועל כן באחריות כל מטייל להביא מי שתיה לשני ימי הטיול. הצוות המארגן דואג להבאת מים למרק ולשתיה החמה בבוקר. 
התעייפת מאד ביום הראשון ותרצה ביום השני להצטרף לקבוצה השניה? ניתן לעשות זאת בתאום עם המדריכים בשטח.

מחירי הטיולים

טיולי 2 ימים

  400 ₪ - קבוצה של 25-29 מטיילים, מדריך אחד 

  425 ₪ - קבוצה של 30-34 מטיילים, שני מדריכים 

  375 ₪ -  קבוצה של 35 מטיילים ומעלה, שני מדריכים 

טיולי 3 ימים

  470 ₪ - קבוצה של 25-29 מטיילים, מדריך אחד

  495 ₪ - קבוצה של 30-34 מטיילים, שני מדריכים 

  440 ₪ -  קבוצה של 35 מטיילים ומעלה, שני מדריכים 

bottom of page